{ "status": false, "status": true, "data": { "kecamatan": [ { "id_kec": "", "nama_kec": "All" }, { "id_kec": "id_kec ?>", "nama_kec": "nama_kec ?>" } ] } } { "status": false, "status": true, "data": { "kecamatan": [ { "id_kec": "", "nama_kec": "All" }, { "id_kec_selected": "", "id_kec": "id_kec ?>", "nama_kec": "nama_kec ?>" } ] } }